Psykoanalys & Psykoterapi i stockholm

Känner du stress, oro, ångest eller nedstämdhet?

Kontakta oss

Välkommen till Psykoanalys & Andlighet

Många av oss är ständigt stressade på grund av yttre och inre krav. Med olika svårigheter eller sjukdomar tenderar vi att skapa en ond cirkel där stressen ökar alltmer. Oro, ångest och nedstämdhet är exempel på hur stressen kan ta sig uttryck. I vissa fall kan det även leda till utmattningssyndrom och olika kroppsliga, psykosomatiska symtom och vissa former av smärta.

Om praktiken

Känner du stress, oro, ångest eller nedstämdhet?

En förutsättning för att kunna bryta den onda cirkeln kan ofta vara att den yttre och inre stressen uppmärksammas.

Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR är en metod för att uppmärksamma vår egen stress, och för att kunna hejda den. Internationell forskning har kunnat påvisa metodens användbarhet vid en rad olika fysiska och psykiska åkommor. MBSR är ursprungligen en gruppbehandlingsmetod. Metoden ses ofta som ett komplement till annan behandling, såväl psykoterapeutisk/psykiatrisk som kroppsbehandling. 

Lennart arbetar nu huvudsakligen med mindfulness integrerad med psykoterapi och psykoanalys och andlig vägledning.

Här erbjuds i mån av plats och efter personliga intervjuer:

 • Psykoanalys och psykodynamiskt/psykoanalytiskt orienterad individualpsykoterapi
 • Mindfulness
 • Andlig vägledning
 • Psykoanalys/psykoterapi i kombination med andlig vägledning.

Priser för våra sessioner

 • Psykoterapi

  500 kr

 • Psykodynamisk terapi

  500 kr

 • Psykoanalys

  500 kr

 • Mindfulness

  500 kr

Om Lennart Svedhem

Lennart är leg. läkare och doktor i medicinsk vetenskap. Specialist i psykiska sjukdomar (barn –och ungdomspsykiatri), leg psykoterapeut och psykoanalytiker (medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen). Han har en bred psykoterapeutisk bakgrund med utbildning i såväl barn-, ungdoms- och vuxenpsykoterapi som familjeterapi, kroppsterapi ( George Downing) och psykospsykoterapi (Kaarolinska Institutet), och är MBCT-instruktör och MBSR-lärare (medlem i Svenska Mindfulnessföreningen för MBSR/MBCT). 

Bakom sig har Lennart 20 års klinisk erfarenhet av arbete inom den landstingsdrivna psykiatrin, framför allt från barn- och ungdomspsykiatrin. Lennarts största intresse har varit utforskandet av olika former av psykoterapi. Han har under många år varit engagerad i utvecklandet av nätverksterapi som behandlingsmetod. Detta arbete beskrivs i "Nätverksterapi teori och praktik " (Carlssons 1984) och "Socialt nätverk och beteendeproblem i skolan" (Carlssons 1991).

Sedan 27 år arbetar Lennart som privatpraktiserande läkare. Den huvudsakliga inriktningen är psykoterapi och psykoanalys med ungdomar och vuxna. 

Sedan 15 år har Lennart utbildat sig inom olika andliga inriktningar, dels mindfulness, som har sitt ursprung inom buddhism och sufism, samt vidare inom buddhism, men framför allt går Lennart sedan mer än tio år i en andlig skola; The Ridhwan School, som integrerar psykoanalys med olika ndliga traditioner såsom buddhism, sufism, kristendom och mysticism. The Ridhwan School är religiöst obunden.

Lennart har funnit att den andliga dimensionen är medfödd men tenderar att, i vår kultur, trängas bort till det omedvetna under tidig barndom. Om man integrerar psykoanalys/psykoterapi med andlig vägledning, är det dock möjligt att återknyta kontakten med den andliga dimensionen, vilket kan ge glädje, lycka, kärlek och mening med livet, på ett sätt som gör det lättare att bearbeta olika svårigheter i lvet.

 

Skicka ett mail till Lsvedhem@gmail.com eller ring på 0708279884 med din förfågan!

 

För att läsa mer om mottagningen klicka här 

Du kan även läsa mer om mig som terepeut på Hälsans Hus genom att klicka här

Onyx mindre

PSYKOANALYS OCH PSYKOTERAPI

 Genom att vi blir mer medvetna om de tankar, föreställningar och rädslor som vi omedvetet bär på och som formar vårt sätt att betrakta världen och oss själva, får vi bättre förutsättningar att komma till rätta med våra svårigheter.

Onyx mindre

PSYKOANALYS OCH ANDLIGHET

Dagens psykoanalys har sin grund i den Freudianska psykoanalysen men har influerats och modifierats under det gångna århundradet.

Teorierna om att vi har ett omedvetet själsliv är dock centrala även för modern psykoanalys.

Onyx mindre

Mindfulness

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) är en metod för att uppmärksamma vår egen stress, och för att kunna hejda den. Internationell forskning har kunnat påvisa metodens användbarhet vid en rad olika fysiska och psykiska åkommor.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss