Mindfulness - Based Stress Reduction

Bakgrund

Under sitt arbete med psykoanalys och psykoterapi har Lennart uppmärksammat att människors problem och symptom nuförtiden allt oftare är sammankopplade med stress. Många av oss är ständigt stressade på grund av yttre och inre krav. Om vi dessutom råkar ut för  olika svårigheter eller sjukdomar tenderar vi att hamna i en ond cirkel där stressen ökar alltmer. Oro, ångest och nedstämdhet är exempel på hur stressen kan ta sig uttryck men den kan också ta sig uttryck i till exempel utmattningssyndrom och olika kroppsliga, psykosomatiska symtom och vissa former av smärta.

Bakgrund

Under sitt arbete med psykoanalys och psykoterapi har Lennart uppmärksammat att människors problem och symptom nuförtiden allt oftare är sammankopplade med stress. Många av oss är ständigt stressade på grund av yttre och inre krav. Om vi dessutom råkar ut för  olika svårigheter eller sjukdomar tenderar vi att hamna i en ond cirkel där stressen ökar alltmer. Oro, ångest och nedstämdhet är exempel på hur stressen kan ta sig uttryck men den kan också ta sig uttryck i till exempel utmattningssyndrom och olika kroppsliga, psykosomatiska symtom och vissa former av smärta.

Vad är MBSR

En förutsättning för att kunna bryta den här onda cirkeln kan ofta vara att den yttre och inre stressen uppmärksammas.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) är en metod för att uppmärksamma vår egen stress, och för att kunna hejda den. Internationell forskning har kunnat påvisa metodens användbarhet vid en rad olika fysiska och psykiska åkommor.

MBSR, som är en gruppbehandlingsmetod, kan ofta ses som ett komplement till annan behandling, såväl psykoterapeutisk/psykiatrisk, som kroppsbehandling, detta då för att minska det stresspåslag som sjukdom i sig innebär för många människor.

Utbildning

Till följd har Lennart kommit att intressera sig för mindfulness och har utbildat sig inom MBSR och MBCT. Utbildningen i MBSR har följt utbildningsprogrammet vid Oasis Institutevid Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Hans lärare har bland annat varit Jon Kabat-Zinn (som är grundare till metoden), Saki Santorelli, Camilla Sköld, Florence Meleo-Meyer och Joseph Goldstein.

Kurser i MBSR

MBSR är ett 8-veckors grupprogram med ett möte i veckan på cirka två timmar.

Fokus ligger på träning i mindfulness, det vill säga medveten närvaro i nuet. Detta sker på följande sätt: 

  1. Kropps-scanning som innebär att deltagarna riktar uppmärksamheten i viss ordning till olika delar av kroppen, och, utan att döma eller värdera, lägger märke till de förnimmelser som dyker upp i varje område.
  2. Sittande meditation. Då används förnimmelserna av andningen som ett grund-fokus för uppmärksamheten, samtidigt som man successivt uppmärksammar även andra sensationer i kroppen, ljud i omgivningen, och/eller tankar och känslor som dyker upp.
  3. Enkla yogaövningar ( ”mindful yoga”) praktiseras för att träna uppmärksamheten på kroppen under långsamma rörelser och stretching.
  4. Gruppdiskussioner som framför allt handlar om de svårigheter och framgångar som deltagarna upplever under träningen och när de möter stressfyllda situationer i vardagslivet.

Vidare uppmuntras deltagarna att uppöva förmågan till mindfulness i vardagslivet genom att öva på att utföra vardagliga sysslor (såsom att äta, promenera, diska osv) med full uppmärksamhet på de rörelser, sensationer, tankar och känslor som uppträder samtidigt. Deltagarna får CD-skivor med instruktioner för att guida  meditationsövningarna (kropps-scanning, yoga och sittande meditation) och uppmuntras träna hemma genom att lyssna på CD-skivorna 45 min dagligen under programmets åtta  veckor.

Intresserad av att gå en kurs?

Anmäl ditt intresse genom formuläret nedan eller genom att ringa 070-827 98 84. Deltagande i MBSR-kurs föregås av en personlig intervju där Lennart också informerar närmare om kursen.